Kabid. Anggaran

Biodata Kabid. Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru :

Nama               

: SUKARDI YASIN, SE, MM  
             
NIP : 19801113 200902 1 005
Tempat Tgl Lahir : Sumber Sari, 13 November 1980                                     
Alamat : Jl. Limbungan, Kel. Rumbai Pesisir
Jabatan   : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru