Subbid. Penyusunan Anggaran

Biodata Kasubid. Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru :

Nama               

: SUKARDI YASIN, SE, MM  


             
NIP : 19801113 200902 1 005
Tempat Tgl Lahir : Sumber Sari, 13 November 1980                                             
Alamat : Jl. Limbungan, Kel. Rumbai Pesisir
Jabatan   : Kasubid. Penyusunan Anggaran
           
     
  Staf Kasubid. Penyusunan Anggaran  
 
  1. EKA PARIANI, A.Md